About us
  TH | ENG

About us
 
เกี่ยวกับเรา
         บริษัท ไอที เอสเซนเชียล ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย มีสาขาตั้งอยู่ที่รัฐปีนัง และ ประเทศไทย
         ไอทีอีดำเนินธุรกิจในการจัดหาโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศ
และการสื่อสารให้กับกลุ่มภาคธุรกิจหลายๆประเภท ในกลุ่มประเทศแถบอาเซียน เช่น
มาเลเซีย, ไทย, สิงคโปร์, ฮ่องกง เป็นต้น  บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยพนักงานที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ซึ่งหนึ่งในนั้นมีการบริหาร
โดยผู้ที่มีประสบการณ์ทาง ICT มามากกว่า 25 ปีเลยทีเดียว
 
ไอทีอี ได้ดำเนินกลยุทธ์ด้วยการเป็นพันธมิตรกับคู่ค้า ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในขอบข่ายที่ค่อนข้างกว้างโดยเน้นให้เกิดการลงทุนที่คุ้มค่าและการให้การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อมุ่งหวังให้กลุ่มลูกค้าเกิดทางเลือกที่หลากหลาย ซึ่งด้วยวิธีการนี้กลุ่มลูกค้าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากทั้งสองทาง   คือ   ทางแรกจากทางไอทีอีเองที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความจำเป็นหรือสิ่งที่ลูกค้าต้องการในแต่ละโซลูชั่น  กับอีกทางหนึ่ง  คือ  ประโยชน์ที่ได้จากทางคู่ค้าผู้ซึ่งมีความสามารถในการปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี และมีความชำนาญในแต่ละพื้นที่ที่คู่ค้าเหล่านั้นรับผิดชอบ
     
 
ไอทีอี ดำเนินการจัดการโซลูชั่นทางด้านไอทีตามความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ สำหรับกลุ่มธุรกิจตั้งแต่
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่  โดยโซลูชั่นของเราครอบคลุมในขอบข่ายดังต่อไปนี้
เป็นที่ปรึกษาทางด้านไอทีโซลูชั่น ดำเนินการบริหารโครงการ รวมไปถึงการให้การบริการครบวงจร
  ให้บริการในเรื่องของโซลูชั่นการป้องกันความปลอดภัยทางด้านไอที
  บริการในด้านการจัดจำหน่ายและให้บริการทางด้านอุปกรณ์ไอที เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย รวมไปถึงระบบการป้องกัน
   เครือข่าย ระบบการจัดเก็บข้อมูล และ ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ
  การปรับแต่งการใช้โซลูชั่นทางด้านไอทีและด้านแอพพลิเคชั่นบนพื้นฐานความจำเป็นและความต้องการซึ่งอยู่ในข่ายที่เป็นไปได้
 
 
 
 
พันธกิจของเรา     วิสัยทัศน์ของเรา
ไอทีอี มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้บริษัท องค์กร สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้บรรลุ
ถึงเป้าหมายเชิงกลยุทธิ์ของพวกเขา โดยการจัดหาโซลูชั่นทางด้านไอทีอย่างครบวงจร
ทั้งนี้รวมไปถึงการสนับสนุนและการให้บริการไปสู่กลุ่มเป้าหมายอันหลากหลายประเภท 
โดยการเป็นผู้ที่รับผิดชอบ ตอบสนอง และ สร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งเป็นรากฐานที่จะทำ
ให้สามารถบรรลุถึงความสำเร็จในการช่วยให้ลูกค้าของเราเกิดความพึงพอใจสูงสุด
    บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางด้านการจัดหาโซลูชั่นทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในกลุ่มประเทศแถบเอเซียแปซิฟิค ด้วยการให้การ
บริการที่ยอดเยี่ยม  โซลูชั่นที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ภายใต้การบริหารต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ
 
     
 
Home | About Us | Service & Solution | Our Success | Partners | Career | Contact Us | Site Map
บริษัท ไอที เอสเซนเชียล (ไทยแลนด์) จำกัด
www.ite-th.co.th
Current Pageid = 3