PRTG 100 SENSORS For Free download

TH | EN

PRTG : Network Monitoring for Professionals

   PRTG Network Monitor คืออะไร ?
 

          Network Monitor จะคอยเก็บข้อมูลสถานะปัจจุบันจากระบบ Network ของคุณเพื่อที่จะดูการทำงานของเครื่องต่าง ๆ แลปริมาณข้อมูลที่ใช้
ผู้ที่เป็นคนคุมระบบ IT จะได้รับการรายงานผลผ่านทางอีเมล์หรือข้อความ ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปช่วยป้องกัน ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบ Network ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยลดระยะเวลา ประหยัดทรัพยากรและช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม
 
 
          หนึ่งโปรแกรมที่ตอบโจทย์ในเรื่องการ Monitor ระบบ Network ทั้งหมด รวไปถึงอุปกรณ์ แอพลิเคชั่น ปริมาณการใช้งาน PRTG เป็นระบบ Network Monitoที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและใช้กันหลากหลายทั่วโลก โดยมีผู้ใช้านและติดตั้งมากกว่า 150,000 ครั้งทั่วโลก
รองรับหลายระบบปฏิบัติการ อีกทั้งยังสามารถตรวจจับข้อมูลและตรวจสอบอุปกรณ์ใหม่ ๆ ที่รองรับIPv6 ด้ PRTG 
สามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในระบบ Network ได้มากกว่า190 จุด 
สำหรับระบบ Network ที่ต้องการควบคุมคุณภาพ หรือ เน้นการใช้งานของระบบ แอพลิเคชั่น อีเมล์ได้เป็นอย่างดี

 
   คุณเคยประสบปัญหาแบบนี้ไหม   
   -  ระบบเครือข่ายล่มโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่มีการแจ้งเตือน  
   -  ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตไม่ได้ อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย  
   -  ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายแล้วการตอบสนองช้าผิดปกติ  
   -  แผนภาพการเชื่อมต่อเครือข่ายดูยาก และข้อมูลที่ต้องการไม่ครบถ้วน ไม่ถูกปรับปรุงเป็นปัจจุบัน  
   - ไม่ทราบข้อมูลของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในเครื่อข่ายแบบเรียลไทม์และไม่ครอบคลุมอุปกรณ์ที่หลากหลาย  
   -  เสียเวลานานกว่าจะวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงได้เพราะมีข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ไม่เพียงพอและทำให้ยากแก่การป้องกันปัญหาในอนาคต  
     
   PRTG  ซอฟต์แวร์จากเยอรมัน คือคำตอบ  
   -  การเฝ้าระวังระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
โดยสามารถเฝ้าระวังอุปกรณ์หลากหลายชนิดที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
 
   -  ทำการแจ้งเตือนกรณีเกิดปัญหา ผ่านหลายช่องทาง เช่น mail,SMS, Mobile app  
   -  สามารถดู uptime/downtime/bandwidth/QoS/LAN/WAN/VPN/Multi site  
   -  สามารถดู application*/Virtual Server*/Cloud*  
   -  มี real-time dashboard หลากหลายรูปแบบ ปรับให้เหมาะกับรูปแบบองค์กรได้  
   -  มีรูปแบบรายงานของระบบที่หลากหลาย และมีการเก็บ event log เพื่อใช้วิเคราะห์  
   -  มีระบบเปิดแจ้งปัญหาไปยังผู้เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแลการแก้ปัญหาตาม SLA  
   -  Agent-less กินทรัพยากรเครื่องน้อย  
   *ตรวจสอบรุ่นที่รองรับได้จากเวบไซต์ผู้ผลิต https://www.paessler.com  
     

  ลูกค้าสามารถกด download PRTG 100 Sensors เพื่อใช้งานได้ฟรี ด้านล่างนี้นะคะ   
                         
     


 
     
 
Home | About Us | Service & Solution | Our Success | Partners | Career | Contact Us | Site Map
บริษัท ไอที เอสเซนเชียล (ไทยแลนด์) จำกัด
www.ite-th.co.th
Current Pageid = 42