การเฝ้าระวังด้านเครือข่ายทาง IT สำหรับหน่วยงานด้า
  TH | EN

     
การเฝ้าระวังด้านเครือข่ายทาง IT  สำหรับหน่วยงานด้านสาธารณสุข ( PRTG Network monitoring for Healthcare )


  หน่วยงานด้านสาธารณสุข ( Healthcare ) เช่น โรงพยาบาล หรือสถานีอนามัย ต่างเริ่มนำระบบ IT เข้ามาใช้งานมากขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นโครงข่าย IT พื้นฐาน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ หรือระบบการบริหารจัดการผู้ป่วย ซึ่งระบบเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติงานอย่างเที่ยงตรงและแม่นยำ เนื่องจากเกี่ยวพันถึงชีวิตผู้ป่วย การมี monitoring and alert system อันทรงพลังสำหรับติดตามและเฝ้าระวังเครื่องมือและระบบทางการแพทย์เหล่านี้ ช่วยให้การปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรวดเร็วและคล่องตัว ที่สำคัญยังช่วยการันตีว่าสามารถตรวจจับและรับมือกับเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
 
     
     
   ประโยชน์จากการใช้ PRTG Network monitoring for Healthcare สำหรับเฝ้าระวังและติดตามระบบทางการแพทย์มีดังนี้  
   
·         ช่วยติดตามและเฝ้าระวังการทำงานของระบบและเครื่องมือทางการแพทย์ผ่านทางระบบการบริหารจัดการส่วนกลาง   ( Centralize management )ได้อย่างครอบคลุม เช่น X-Ray, CT, MRI, ตู้เย็นเก็บเลือด, เครื่องมือแพทย์ในห้องผ่าตัด รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้โปรโตคอล DICOM และ HL7 นอกจากนี้ยังสามารถติดตามการทำงานของระบบโครงข่าย IT พื้นฐานที่สนับสนุนอุปกรณ์เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นระบบจ่ายไฟ, ระบบสำรองไฟ หรือระบบทำความเย็น ได้อีกด้วย *
·         ช่วยตรวจจับปัญหาอันอาจเกิดจาก software database ** ที่ใช้เก็บข้อมูลสำหรับคนไข้ เพื่อหาสาเหตุเมื่อเกิดปัญหาความล่าช้า หรือผิดปกติ
·         ช่วยตรวจจับและระบุถึงปัญหาในการเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการผู้ป่วย และสถานะการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ตลอดเวลาแบบ 7 วัน /24 ชั่วโมง
·         มีหน้า Dashboard สำหรับแสดงสถานะของระบบและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย เหมาะสำหรับแพทย์และผู้บริหารที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคนิคทาง IT มากนัก รวมไปถึงมีระบบแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล แอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และ SMS เมื่อมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น ทำให้มีการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ก่อนที่จะเกิดความเสี่ยงทำให้ปัญหาลุกลามบานปลาย
 
     
     
   Paessler ร่วมมือกับ ITE พร้อมให้บริการโซลูชัน Network Monitoring ในประเทศไทย  
     
   
บริษัท ไอที เอสเซนเชียล ( ไทยแลนด์ ) จำกัด หรือ ITE จับมือเป็น Silver Partner กับ Paessler ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ PRTG อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ทางด้านการจัดหาโซลูชัน IT ระดับ Enterprise-class แบบครบวงจรมานานกว่า 10 ปี และเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถของ PRTG ครบทุกรายการ ทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทสามารถให้บริการโซลูชันของ PRTG แก่องค์กรในประเทศไทยได้อย่างเชี่ยวชาญ และคืนผลกำไรได้อย่างรวดเร็ว
ผู้ที่สนใจโซลูชันของ PRTG สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ support.th@ite-intl.com หรือโทร 0-2714-0088 หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ http://www.ite-th.co.th/
 
     
   
หมายเหตุ :
* อุปกรณ์ที่รองรับควรมีการทดสอบการใช้งานเบื้องต้นก่อน
** สามารถตรวจสอบ software database compatible lists ที่รองรับกับผู้ให้บริการอีกครั้ง
 
อ้างอิงบทความจาก: 
 
 

   

   
 
     
 
Home | About Us | Service & Solution | Our Success | Partners | Career | Contact Us | Site Map
บริษัท ไอที เอสเซนเชียล (ไทยแลนด์) จำกัด
www.ite-th.co.th
Current Pageid = 63