PRTG สำหรับการติดตามและเฝ้าระวังระบบสำรองข้อมูล(Ba
  TH | EN

     
PRTG สำหรับการติดตามและเฝ้าระวังระบบสำรองข้อมูล  (Backup monitoring and data protection with PRTG)

              การสำรองข้อมูลเป็นการปฏิบัติงานด้าน IT พื้นฐานสำหรับทุกองค์กร ยิ่งในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลถูกเก็บในรูปดิจิทัลมากขึ้น แต่ละองค์กรจึงต้องสรรหาซอฟต์แวร์สำหรับสำรองข้อมูลและแอพพลิเคชันที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการสำรองข้อมูลลงเทป ลงฮาร์ดดิสก์ หรือขึ้นระบบ Cloud จึงเป็นเรื่องยากที่จะคอยตรวจสอบความถูกต้องหรือการสูญหายของข้อมูลสำรองทั้งหมด PRTG จึงนำเสนอโซลูชัน Backup Monitoring ซึ่งสามารถติดตามการสำรองข้อมูลได้จากศูนย์กลางโดยไม่จำกัดจำนวน ที่สำคัญคือสามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์สำหรับสำรองข้อมูลชั้นนำของโลกได้อย่างครอบคลุม
 
 
ข้อดีของการใช้ PRTG Backup Monitoring
 
 
  •  มีระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดพลาดในการสำรองข้อมูล ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
 
     
 
  • ลดภาระการทำงานของผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบผลการสำรองข้อมูลด้วยตนเอง
 
 
  • เลือกวิธีการแจ้งเตือนได้หลากหลาย เช่น ส่งอีเมล, SMS หรือแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และอื่นๆ
 
   
   
  • ติดตามการสำรองข้อมูลทั้งหมดแบบรวมศูนย์ ผ่านหน้าต่างบริหารจัดการอันทันสมัยและเข้าใจง่าย
 
   
  • สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายและข้อกำหนดว่าด้วยการสำรองข้อมูลขององค์กร
 
 
 
     
           
 
            ซอฟต์แวร์สำรองข้อมูลส่วนใหญ่จะแจ้งสถานการณ์สำรองข้อมูลผ่านทาง e-mail ซึ่ง PRTG จะใช้ IMAP Sensor ในการค้นหา
สถานการณ์สำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ จากข้อมูลที่ถูกส่งกลับมาจากซอฟแวร์เหล่านั้น โดยแจ้งเตือนผ่านไปยังช่องทางต่างๆของ
PRTG
ดังกล่าวข้างต้น ทำให้การมองภาพรวมของระบบทำได้ง่ายดายขึ้น 
 
   
   For more information : https://www.paessler.com/backup_monitoring  
     
   
บริษัท ไอที เอสเซนเชียล ( ไทยแลนด์ ) จำกัด หรือ ITE จับมือเป็น Silver Partner กับ Paessler ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ PRTG อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ทางด้านการจัดหาโซลูชัน IT ระดับ Enterprise-class แบบครบวงจรมานานกว่า 10 ปี และเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถของ PRTG ครบทุกรายการ ทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทสามารถให้บริการโซลูชันของ PRTG แก่องค์กรในประเทศไทยได้อย่างเชี่ยวชาญ และคืนผลกำไรได้อย่างรวดเร็ว
ผู้ที่สนใจโซลูชันของ PRTG สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ support.th@ite-intl.com หรือโทร 0-2714-0088 หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ http://www.ite-th.co.th/
 
     
     
   
หมายเหตุ :
* อุปกรณ์ที่รองรับควรมีการทดสอบการใช้งานเบื้องต้นก่อน
** สามารถตรวจสอบ software database compatible lists ทีรองรับกับผู้ให้บริการอีกครั้ัง
 
 
 

   

   
 
     
 
Home | About Us | Service & Solution | Our Success | Partners | Career | Contact Us | Site Map
บริษัท ไอที เอสเซนเชียล (ไทยแลนด์) จำกัด
www.ite-th.co.th
Current Pageid = 66